Czy muszę wykonywać pomiary elektryczne w mojej firmie?

Prawo budowlane art. 62:

 

1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

 

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania

czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

 

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,

estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być

objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu,

zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; "

 

 

FAQ

Kontakt

 

 

  

 

 

Wodzisław Śląski
ul. Radlińska 58

 

 

tel. kom. 605 964 006
                603 664 864

 

 e-mail: biuro@elektrykwodzislaw.pl

 

Warto zobaczyć

Systemy alarmowe

 

Inteligentny dom

 

Systemy oświetlenia

 

Ogrzewanie podłogowe