czestotliwość wykonywania pomiarów

 

 

 

Aby mieć pewność, że instalacja elektryczne jest w pełni sprawna, zalecamy następujące terminy pomiarów:

 

 

 

 Rodzaj pomieszczenia

 

 Okresy pomiędzy kolejnymi pomiarami

 

 

 

Pomiar skuteczności
ochrony przeciwpora??eniowej

 

Pomiar rezystancji izolacji

O wyziewach żrących co 1 rok co 1 rok
Zagrożonych wybuchem co 1 rok co 1 rok
Otwarta przestrzeń co 1 rok co 5 lat
Bardzo wilgotne
(75% - 100%)
co 1 rok co 5 lat
Gorące 
(temp. powyżej 5oC)
co 1 rok co 5 lat
Zagrożone pożarem co 5 lat co 1 rok
Stwarzające zagrożenie dla ludzi* ZL I, ZL II, ZL III co 5 lat co 1 rok
Zapylone co 5 lat co 5 lat
Pozostałe nie wymienione co 5 lat co 5 lat

 

 

 

 

 

 

 

* budynki oraz części budynków, stanowiące odrębne strefy pożarowe, określane jako ZL, zalicza się do jednej lub do więcej niż jedna spośród następujących kategorii zagrożenia ludzi:

 

1) ZL I - zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebędących ich stałymi użytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się,

 

 2) ZL II - przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych,

 

3) ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II,

 

4) ZL IV - mieszkalne,

 

5) ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II.

 

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

Kontakt

 

 

  

 

 

Wodzisław Śląski
ul. Radlińska 58

 

 

tel. kom. 605 964 006
                603 664 864

 

 e-mail: biuro@elektrykwodzislaw.pl

 

Warto zobaczyć

Systemy alarmowe

 

Inteligentny dom

 

Systemy oświetlenia

 

Ogrzewanie podłogowe